h

SP vindt eigen bijdrage absurd

12 januari 2017

SP vindt eigen bijdrage absurd

Foto: SP Vlissingen

De SP-fracties van Middelburg en Vlissingen maken zich grote zorgen om de eigen bijdragen die cliënten van de leerwerkbedrijven van Emergis (met terugwerkende kracht) moeten betalen. Deze kosten worden via het CAK geïnd.

Raadslid Petroesjka Sterk: “Er zijn nu al 28 inwoners op Walcheren die vanwege de eigen bijdragen gestopt zijn met hun werk. Doodzonde want zij dragen via het werk niet alleen naar vermogen bij aan onze samenleving maar maken door de geboden structuur en veiligheid een ontwikkeling door die aantoonbaar leidt tot minder gesprekken met de psychiater, medicijngebruik en opnames.”

Het is volgens haar en collega raadslid Lian Colijn een maatregel die niet te rechtvaardigen valt. Juist niet nu het beleid van het kabinet en de gemeente gericht is op participatie. Sterk: “Deelnemen aan de maatschappij is belangrijk. Mensen hebben via het werkleerbedrijf weer perspectief, collega’s, iets om trots op te zijn, ze maken mooie producten. Het voelt voor veel cliënten dan ook als onrechtvaardig dat ze daarvoor moeten betalen in plaats van gewaardeerd en beloond worden voor hun arbeid. Als je mensen dit ontneemt, komen de muren weer op hen af en liggen vereenzaming en depressie op de loer. We verlangen tegenwoordig dat iedereen werkt, maar we moeten beseffen dat er mensen zijn die (nog) niet binnen het reguliere bedrijfsleven aan de slag kunnen. Voor hen is het leerwerkbedrijf van groot belang. Dan moet je dit juist stimuleren in plaats van ontmoedigen. Vandaar dat we het college vragen actie te ondernemen. Die eigen bijdrage is welbeschouwd absurd en contraproductief.” 

U bent hier