h

De zienswijze van de SP met betrekking tot de komst van een AZC in Vlissingen

12 mei 2016

De zienswijze van de SP met betrekking tot de komst van een AZC in Vlissingen

Eerst wat geschiedenis. Er zijn een aantal lieden dat vindt dat olie in petrodollars betaald moet blijven. Zij willen dat ook met geweld handhaven. Om deze reden zijn Irak en Libië illegaal gebombardeerd. 6 jaar geleden begon de Arabische Lente in Tunesië. Zij ontstond ook in Syrië maar helaas is daar een burgeroorlog uit voortgekomen, waarin zich o.a. ook het Westen heeft gemengd. Er is daar heel veel verwoest. Als je de beelden van deze steden ziet snap je dat mensen op de vlucht slaan. Mensen die door dit geweld hun thuis verwoest zagen werden zo goed en zo kwaad als dat ging in de eigen regio opgevangen. Een voorbeeld: in Libanon werden op een bevolking van 5 milj. inwoners, 1,1 milj. vluchtelingen opgenomen.

Eind 2014 roept de voorzitter van de Duitse werkgevers ineens dat ze 800.000 lage loonarbeiders nodig hebben en doet de Duitse bondkanselier Merkel er nog een schepje bovenop door te stellen dat alle vluchtelingen welkom zijn. Dan komt er vervolgens een flinke stroom vluchtelingen naar Europa op gang. Door deze stroom, deels ook veroorzaakt door de desolate omstandigheden in de kampen van die regio, zullen er maatregelen moeten worden getroffen om die situatie hier te voorkomen.

De bestaande AZC’s zijn sinds 2002 voor een groot deel afgebroken. Nu is er dus een nijpend plaatsgebrek in de resterende centra. Er zullen dus extra voorzieningen bij moeten komen. Als we de cijfers van het vluchtelingenwerk erbij pakken zien we dat er in 2014 ruim 21.000 mensen voor asiel in aanmerking kwamen. In 2015 waren dat er ruim 43.000. In de eerste drie maanden van 2016 zo’n 7800 en de totale verwachting voor 2016 is dat er een kleine 100.000 mensen asiel gaan aanvragen. Bij elkaar dus zo’n 160.000 mensen.

Bij een evenredige spreiding naar inwoneraantal van Nederland zou dit voor Vlissingen betekenen, dat we ongeveer 400 mensen moeten opvangen. En natuurlijk op een menswaardige manier.

Daarom staat de SP achter het collegebesluit om mensen te plaatsen op de overbodige sportvelden van Baskensburg. Niet verspreid dus over de gemeente, het zijn tenslotte nog geen statushouders.

Het deed de SP groot genoegen te constateren dat de meeste partijen in de gemeenteraad de vluchtelingen op een of andere manier willen opvangen.

Er zijn wel verschillen over de vragen hoeveel, waar en hoe maar de intentie is er in elk geval. Waar we wel op dienen te letten is op een goede communicatie met de bevolking teneinde onwetendheid en onrustgevoelens weg te nemen. Het kan positief werken om voorbeelden aan te geven van gemeentes waarin dit goed verloopt.

Reactie toevoegen

U bent hier