h

SP maakt zich hard voor buurtsuper

27 oktober 2015

SP maakt zich hard voor buurtsuper

Foto: buurtsuper.eu

De afgelopen tijd is er veel gesproken over de plannen die er zijn voor het Baskensburgterrein. De Ondernemers hebben plannen om een foodplaza te beginnen, maar uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat er géén ruimte is voor meer supermarkten. Er moet altijd goed gekeken worden naar wat een eventuele uitbreiding betekent voor de buurt en de gemeente Vlissingen.

Mensen in de straat snappen dit niet. De plannen gaan ten koste van de lokale ondernemers en zijn alleen goed voor de eigenaren van de panden die hiervoor gebruikt kunnen worden.

Uitgangspunten in deze supermarktvisie zijn goed functionerende winkelgebieden en  dat er groeiende groep ouderen te verwachten is. Waar moeten deze ouderen, minima en de zwakkeren in de Vlissingse gemeente naar toe als de buurtsuper moet sluiten en daardoor ook een goed functionerend winkelgebied verloren gaat. De mensen komen in een sociaal isolement, want vergeet niet dat het openbaar vervoer ook weg is gevallen richting het Baskensburgterrein.

De SP vindt buurtvoorziening uitermate belangrijk, zeker gezien vanuit de ouderen, minima en de zwakkeren.Een van de effecten is dat de aantrekkelijkheid van Vlissingen zal verdwijnen.

Foto: SP Vlissingen / Sjaak Rijkse

Men verwacht een toenemend belang van supermarkten in de dagelijkse voorzieningen. Juist dit is een reden om ervoor te zorgen dat de buurtsupers blijven bestaan, want zij zijn het eerstelijns (sociale)contact met de mensen die daar boodschappen komen doen.

De SP maakt zich grote zorgen om de lokale supermarkten en gaat de komende 2 weken handtekeningen ophalen. De mensen moeten zich bewust worden van de gevolgen van het besluit. Het is niet en-en maar of-of.


Waar kunt u gedurende de maand december en januari 2016  in de gemeente Vlissingen nog uw handtekening zetten voor het behoud van de buurtsuper:

Reactie toevoegen

U bent hier