h

DENNIS DE JONG GEEFT ANTWOORD OP TTIP

29 maart 2015

DENNIS DE JONG GEEFT ANTWOORD OP TTIP

Foto: SP Zeeland

Hoe gaat het in Europa, wat wordt er in Brussel allemaal beslist en wat betekent TTIP?

Allemaal vragen waar SP-Europarlementslid Dennis de Jong onze leden vrijdag 20 maart graag en uitvoerig antwoord op gaf. Zijn toehoorders hingen verbijsterd aan zijn lippen toen Dennis de Jong vertelde hoe we in heel Europa straks op uiterst ondemocratische wijze een handelsverdrag door de strot geduwd krijgen.

In Goes hadden zo’n dertig leden verzameld om met Dennis de Jong te praten over de rol van het Europarlement, de Eurocommissie en de gevolgen daarvan voor gewone burgers in de lidstaten. Dus begon hij met een korte uiteenzetting over de werking van Brussel.

Europese samenwerking JA, Europese superstaat NEE

Er zijn 752 leden in het Europarlement, daarvan zijn er 2 van de SP die samen met 36 andere Europarlementariërs een fractie vormen (Verenigd Links). De SP heeft zich vanaf het begin sterk verzet tegen de invloed van lobbyisten, daarvan lopen er namelijk meer dan 20.000 rond. Zij proberen de besluitvorming te beïnvloeden, tijdens zogenaamde expertmeetings met politici en ambtenaren. Maar hun expertise is verre van onafhankelijk omdat ze betaald worden door het bedrijfsleven.

De Jong: "Even voor de duidelijkheid, we zijn absoluut voor samenwerking ter bevordering van vrede en het aanpakken van grensoverschrijdende problemen zoals vervuiling van rivieren of lucht, maar we vinden het belangrijk dat ons Nederlandse parlement niet buiten spel komt te staan. Want de besluitvorming in Brussel is naast ondoorzichtig ook ondemocratisch. Neem de Europese Grondwet, men heeft gewoon de verplichte referenda omzeilt toen bleek dat mensen in meerderheid tegen stemden door er een verdrag van te maken. Het verdrag van Lissabon staat nagenoeg gelijk aan de Europese grondwet. Bovendien is het voor de meeste mensen totaal niet duidelijk wat er besloten wordt. Kijk naar de euro, geen mens in Zeeland kon toch weten dat de Grieken enorme schulden verdoezelde. De menselijke maat en daarmee de democratische belangstelling en controle is zoek."

Foto: SP Zeeland
TTIP en ISDS

Landen over de hele wereld handelen met elkaar. Maar als ons hele land overspoeld wordt met goedkoop graan uit Canada, kunnen de Nederlandse boeren wel inpakken. Daarom heffen landen importtarieven, zo kunnen ze hun interne markt beschermen. Ze kunnen ook regels afspreken: in ons land willen we geen onveilige auto's, giftig speelgoed of medicijnen die niet goed getest zijn.

Daarom stellen landen regels op en verbieden bepaalde producten. “Dat vinden met name grote bedrijven niet leuk”, weet De Jong. “Zij willen overal vrij kunnen handelen. Ook kleine bedrijven kunnen last hebben van handelsbarrières, zij kunnen niet groeien over de grenzen. Maar iedereen kan zich voorstellen dat vrijhandel ook uitwassen met zich mee brengt. Een overheid is tenslotte ook verantwoordelijk voor het welzijn van inwoners, als die overlijden aan schadelijke medicijnen, onveilige auto's, giftig speelgoed of voedsel dan is het hek van de dam.”

Foto: SP Zeeland

Dennis de Jong noemt vier belangrijke redenen waarom de SP zich zorgen maakt over het TTIP:

 1. Over het TTIP verdrag mag niet gestemd worden in de Europese lidstaten, de Tweede Kamer kan er tegen zijn maar kan er niets tegen doen want het Europees Parlement beslist terwijl, het wel onze hele economie gaat beïnvloeden.
2. Europarlementariërs zelf mogen het verdrag onvoldoende inzien waardoor de democratische controle nihil is, ambtelijke werkgroepen bereiden alles voor.

3. Het is een raamverdrag, er staat nog niet alles in maar er kan van alles ingeschoven worden (textiel, voedsel etc.) door een regelgevende commissie bestaande uit ambtenaren en experts (dat zijn dus de multinationals). Als de regel er is, dan kan je ja of nee zeggen maar geen veranderingen aanbrengen als parlementslid. Bovendien overheerst het gevoel dat je de keuze niet eeuwig uit kan stellen, dus de druk op het Europarlement om in te stemmen met een doos van Pandora is enorm.

4. Tegelijkertijd met TTIP wordt er gewerkt aan een verdrag met de naam ISDS. Dit verdrag maakt het mogelijk dat een Staat (bijvoorbeeld Nederland) aansprakelijk gesteld kan worden voor het mislopen van huidige en toekomstige investeringen als bedrijven de toegang wordt ontzegd. Neem het bedrijf Quadrilla dat een proefboring heeft gedaan in Brabant naar schaliegas, stel dat de provincie en het Rijk besluiten dat die boring toch te risicovol is met het oog op vervuiling van het drinkwater dan zou het bedrijf de Nederlandse Staat om een schadeloosstelling kunnen vragen voor gederfde inkomsten. Dat gaat dan niet via het Nationaal of Europees gerechtshof, nee dat gaat dan via een arbitragecommissie en wie zitten daar nu al in: advocaten die ook goede zaken doen met multinationals. Geen onafhankelijke rechtspraak dus.

Tot slot benadrukt De Jong dat we nog maar heel kort de tijd hebben om dit tegen te houden en er zijn tot nu toe weinig mensen die er interesse voor hadden. Het is dus zaak om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen te informeren en te laten tekenen tegen TTIP en ISDS.
Teken hier de petitie: https://stop-ttip.org

TIP: kijk voor compacte info over dit complexe onderwerp de uitzending van Zondag met Lubach.

Reactie toevoegen

U bent hier