h

Motie kindpakket in de besluitenraad van 18.12.2014 unaniem aangenomen.

22 december 2014

Motie kindpakket in de besluitenraad van 18.12.2014 unaniem aangenomen.

Elk kind heeft recht op een levensstandaard die toereikend is voor zijn/haar lichamelijke, geestelijke, intellectuele en sociale ontwikkeling. 

Een kindpakket is een pakket dat kinderen in armoede voorziet van tenminste de meest noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om mee te doen in de samenleving.

De gemeente Vlissingen voldoet al in een aantal zaken aan deze behoefte. Een kindpakket moet eenvoudig aan te vragen zijn en rechtstreeks ten goede komen aan het kind. 

Uit onderzoek van de kinderombudsman blijkt dat gemeenten en (private) organisaties
weliswaar voorzieningen treffen voor kinderen in armoede, maar deze
voorzieningen niet altijd in zijn geheel presenteren. 

Dit alles alleen wel binnen het financiële plaatje van de begroting 2015 waarschuwde wethouder Sem Stroosnijder.

De raad stemde unaniem voor de ingediende motie die door de gehele coalitie werd ingediend.

 
 

Reactie toevoegen

U bent hier