h

Beantwoording vragen sluiting logeerhuis Middelburg

18 juni 2014

Beantwoording vragen sluiting logeerhuis Middelburg

Philadelphia sluit per 1 jan. 2015 het logeerhuis in Middelburg.

Dit betekent dat er voor 45 kinderen geen logeeropvang meer is.

Op Walcheren is logeren nu alleen mogelijk bij Arduin in De Boemerang in Oostkapelle, daar is slechts plaats voor 8 kinderen, dus een wachtlijst. Op Zuid-Beveland is logeren alleen mogelijk bij KIO in Heinkenszand en ook  hier is een wachtlijst.De Tiende in Goes van het Gors is al gesloten.

De groep kinderen die nu buiten de boot gaan vallen hebben allemaal een indicatie. Dit betekent dat er naast de mantelzorg (die ze al van ouders en netwerk hebben) er deze vorm van opvang/   verzorging noodzakelijk is!

Deze specialistische vorm van opvang/zorg kan NIET zomaar door b.v. buren gedaan worden. 

Het college is over deze ontwikkeling recent geïnformeerd via de stuurgroep van het projectWalcheren voor Elkaar. Als actie is afgesproken om met diverse vertegenwoordigers overleg te hebben met Philadelphia om tot een goede analyse van het probleem te komen. Dit overleg is in juni gepland.

In de ‘voorziening’ logeerhuizen verblijven nu jeugdigen en jongvolwassen die vanaf 2015 onder de Jeugdwet en de Wmo komen te vallen. Dus onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is alleen nog niet duidelijk wie daar straks onder komen te vallen.

We zijn blij met de beantwoording, maar hebben nog wel een aantal aanvullende vragen hierop.

Reactie toevoegen

U bent hier