h

Raadscolumn in de faam

12 oktober 2011

Raadscolumn in de faam

Principes

Sem StroosnijderWij van de SP meten alle keuzes die we moeten maken, af aan de hand van drie maatstaven. Dit zijn menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, kort gezegd de principes van onze partij. We doen dit bij alle ontwikkelingen die zich voordoen en alle initiatieven die we willen nemen.
Om ervoor te zorgen dat iedereen die zich kandidaat stelt voor de SP dit doet vanwege deze principes en niet vanwege het geld, hebben wij als partij de afdrachtregeling.
Andere partijen kijken altijd argwanend naar die SP raadsleden met hun principes.

Zo doen wij principieel niet mee aan allerlei gezellige borrels en etentjes, want ook ik zit niet in de politiek om vrienden te maken en ik ben ook geen onderdeel van één of ander team. Nee ik ben gekozen om zo goed mogelijk de SP stemmer te vertegenwoordigen.
Daarom stonden mijn haren overeind toen een raadslid zei: “Een etentje met alle raadsleden, zijn voor mij de krenten uit de pap.” Wat ben ik blij dat ik niet met haar in één team zit!
Zeker in tijden van bezuinigingen op de bijstand, op de zorg, op de sociale werkvoorziening en op het persoonsgebonden budget. Bezuinigingen die mensen hard treffen en die juist de mensen raakt die part nog deel hebben aan deze financiële crisis.
Dat in deze tijden een extra etentje gepland wordt voor de raadsleden daar word ik onpasselijk van. Gelukkig zal ik van het eten niet onpasselijk worden, omdat wij wederom gewoon thuis eten. Met vrienden!

U bent hier