h

“Principes”

1 oktober 2009

“Principes”

Een verslag van de SP conferentie op 26 september j.l. door Sem Stroosnijder

Zaterdag 26 september was ik aanwezig bij een conferentie over twee grote ontwikkelingen die zich afspelen in Zeeland en op de hele provincie van invloed zijn. Als eerste de aanleg van de Westerschelde Container Terminal en als tweede de aanleg van een tweede kerncentrale in Borssele.

Hoewel beide punten heftig bediscussieerd werden door SP-leden uit de gehele provincie, ligt er voor de provincie een veel diepere discussie op de loer, namelijk deze: Moeten we als provincie Zeeland ons richten op industrie met alle voor- en nadelen van dien? Of moeten wij ons richten op ruimte en recreatie, met zijn eigen plus- en minpunten? Al snel tijdens de discussie bleek dat deze twee richtingen niet hand in hand kunnen gaan. Als de WCT er komt zullen er dagelijks containers met goederen, waaronder gevaarlijke chemicaliën, dwars door de provincie vervoerd moeten worden. Dat gebeurt veelal over het water, maar vaak ook via het spoor dat steden en dorpen doorkruist. Dit met gevolgen voor de leefbaarheid, het landschap, de veiligheid en de natuur. Allemaal onderwerpen die de Zeeuwen na aan het hart gaan..

Hans Segers SP fractie Provinciale Staten

Als het om de kerncentrale gaat is er sprake van duidelijkere nadelen: Wat te denken van de grote uitbreiding van het aantal hoogspanningsmasten die in alle richtingen het mooie Zeeuwse landschap ontsieren? En wat te denken van het radioactieve afval dat opgeslagen blijft in onze provincie met onduidelijke gevolgen voor de komende generaties? Of de 3000 MW aan warmte die doelloos in onze Westerschelde geloosd gaat worden, dit met onvoorziene gevolgen voor de lokale natuur?

Hoewel de SP vaak een rationele partij is, die de voor- en nadelen tegen elkaar afweegt, is het voor ons een principiële keuze om te kiezen voor een aanpak die past bij de kwaliteiten van onze provincie. De SP is niet tegen industrie in Zeeland, maar de kwaliteit van ons landschap, onze veiligheid en onze natuur en daarmee de leefbaarheid van onze provincie staan voorop. Dat is een duidelijke en heldere principiële keuze. Borssele II en WCT, weg ermee!!!

Sem Stroosnijder

U bent hier