h

SP stelt 'Artikel 41-vragen' over de verdeelsleutel voor de Maatschappelijke Opvang n.a.v. rapport Cebeon

27 februari 2009

SP stelt 'Artikel 41-vragen' over de verdeelsleutel voor de Maatschappelijke Opvang n.a.v. rapport Cebeon

Tijdens “actuele zaken uit het college” in de commissie van 3 februari meldde de wethouder dat er donkere wolken dreigen over het volgende: Het Zeeuws Kompas komt in zwaar weer. Er dreigen miljoenenkortingen. Alle Zeeuwse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en voor de financiering. Komende maand komt een nieuwe bestuursstructuur in het college en gemeenteraad. De spreiding van voorzieningen blijft een belangrijk uitgangspunt.
Ondertussen kennis genomen van het rapport Cebeon:

Er dreigen niet alleen donkere wolken... het wordt NOODWEER! Omvang korting 2,1 miljoen!!!!!!!

Mogelijke consequenties:

a. Sluiting van voorzieningen of hulptrajecten
b. Gebouwen afstoten (kapitaalvernietiging)
c. Ontslag medewerkers
d. Cliënten dakloos (weer zwervend)
e. Verschraling van de opvang/het verdwijnen van bedden

Vragen:

1. Heeft de wethouder al stappen ondernomen met betrekking tot de gevolgen van deze onzalige korting?
2. Is er overleg met de andere gekorte gemeenten over de aanpak naar Ministerie en VNG?
3. Is er overleg gevoerd met de organisaties en welke resultaten heeft dat opgeleverd?
4. Gaan de andere Zeeuwse gemeenten de korting samen met Vlissingen compenseren?
5. Gaan de andere Zeeuwse gemeenten mee ageren tegen de korting?

Namens de SP-fractie,
Trix de Roos-Consemulder

U bent hier