h

Persbericht sloopplannen

11 september 2007

Persbericht sloopplannen

Persbericht naar aanleiding van het toch doorgaan van de sloopplannen.

PERSBERICHT

Opnieuw weet het college van Vlissingen de SP-fractie woest te maken.

In mei en juni zijn er in de gemeenteraad van Vlissingen diverse moties aangenomen om te voorkomen dat woningbouwvereniging l’Escaut hele stadsdelen zou gaan slopen.
Ondanks dit feit heeft het college in juli blijkbaar nieuwe afspraken gemaakt met de woningbouwvereniging en heeft deze afgelopen zaterdag de bewoners weer een onrust veroorzakende brief gestuurd.

N.a.v. deze brief stelt de SP-fractie het college de onderstaande vragen:

Naar aanleiding van de brief, die woningbouw vereniging L’esaut op 02-08-07 gestuurd heeft naar inwoners van diverse wijken in Vlissingen, heeft de SP fractie de volgende vragen.

1 Na het aannemen van diverse motie,s is er blijkbaar in juli een gesprek geweest tussen u en L’esaut, wat is hier besproken?

2 Graag zien wij hiervan op zeer korte termijn het verslag.

3 wat is de bedoeling van het constant veroorzaken van onrust onder de inwoners van onze stad?

4 Hoe denkt u, deze keer, de onrust weg te nemen?

5 U zult begrijpen dat wij over deze gang van zaken woest zijn en eisen op deze vragen dan ook direct een antwoord!

SP-fractie

U bent hier