h

Hoofdrol voor ondernemers in keuzes Vlissingen

8 november 2006

Hoofdrol voor ondernemers in keuzes Vlissingen

VLISSINGEN - Bedrijvenloket instellen, Muzeeum-panden verkopen, Kenniswerf stilleggen, internationale samenwerking stopzetten. Het debat is morgen pas, maar de Vlissingse raadsleden hebben gisteravond in de begrotingsraad al wel hun wensen kenbaar gemaakt.

De stad lijkt het volgens hen vooral te moeten hebben van ondernemers. Zij moeten zorgen dat Vlissingen weer financieel op orde komt.

Het zijn de eerste stappen naar de grote stadskeuzes, waar het college al maanden om vraagt. Het CDA was daarin het duidelijkst: wonen, werken, leren en zorgen. Al het andere moet maar even wijken, als daar in de begroting toch geen ruimte voor is. Dus: alle grond- en gebouwaankopen, waar de gemeente geen strategie voor heeft vastgelegd, stopzetten. Niet langer investeren in de Kenniswerf, zolang er geen derde geldstroom kan worden aangeboord. ,,Het KSG-terrein legt een dermate beslag op de financiële middelen en de organisatie dat een tweede grote project als de Kenniswerf er niet bij kan’’, zei fractievoorzitter M. Geilenkirchen.

Bovendien willen de christen-democraten dat de gemeente stopt met internationale samenwerking en de Muzeeum-panden verkoopt aan de provincie.

De SP had voor de gelegenheid een zak chocoladecenten meegenomen. In haar betoog hamerde T. de Roos nog maar eens op het feit dat het aantal voedselbankklanten in Vlissingen groeit. De VVD leek zich vooral te bekommeren om ondernemers. Voor hen zou Vlissingen te duur zijn. Verhoog het OZB-tarief met niet meer dan één procent en steek extra geld in toerisme en economie, bepleitte M. Reinders, en zoek dekking door de afschaffing van toeristenbelasting en de verlaging van forenzenbelasting niet door te laten gaan.

Ook Progressief Ondernemend Vlissingen ging door over ondernemers. Om hun komst te stimuleren zei G. Aarden: stel een bedrijvenloket in, ontwikkel zo snel mogelijk het zuidelijke deel van het KSG-terrein, breek de Zware Plaatwerkerij af (,,die vormt een Berlijnse Muur tussen de stad en het Scheldekwartier’’) en maak de haven sneller geschikt voor containerbehandeling in het WCT-plan. Het idee van een bedrijvenloket kwam ook terug bij de Partij van de Arbeid. Voor de LPV was het belangrijk geen belasting te verhogen, geen kleine subsidies stop te zetten, geen nieuwe projecten aan te gaan, vooral niet meer de binnenstad af te sluiten en opmerkelijk: het mandaat van het college mede te verdelen over de fractievoorzitters.

door Wendy van den Hurk {PZC}

U bent hier